Хостинг halber.ro, външни връзки, неизправности
Уебсайтът halber.ro се хоства на сървъри на трета страна. Trade Trust не може да носи отговорност за грешки, възникнали в сайта, независимо от причините за възникването им, включително промени в сайта, настройки или планирани актуализации на скриптове. Trade Trust не може да носи отговорност за грешки, възникнали поради използването на определени браузъри за достъп до уебсайта halber.ro. Trade Trust не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на сайтовете, към които има препратки от уебсайта halber.ro. Собствениците на тези сайтове носят пълната отговорност за тях.

Бюлетин
Абонирането и отписването от бюлетина на halber.ro е безплатно и доброволно и предполага приемане на следните условия за ползване. Изпратените съобщения не са непоискани и можете да се отпишете по всяко време, като следвате инструкциите в долната част на всеки имейл. Изпратените съобщения са в съответствие със Закона за електронната търговия относно търговските съобщения, както е предвидено в румънското и международното законодателство.
Използването на информационния бюлетин е при същите условия на ограничаване на отговорността по отношение на съдържанието, при които е разрешено използването на сайта, при условията, посочени в настоящия документ, а политиката за защита на личните данни е описана подробно в следващия раздел. Trade Trust притежава всички права върху съдържанието на информационния бюлетин, изпращан на абонатите, при същите условия, както за информацията, публикувана на уебсайта, в съответствие с разпоредбите на настоящия документ.

Абонатите на бюлетина halber.ro могат да изпращат тези търговски съобщения на други лица на своя отговорност и при условие, че не са променили нито структурата, нито съдържанието на тези съобщения. Лицата, които са получили търговски съобщения от абонати на бюлетина halber.ro, се считат за предварително информирани от абонатите за разпоредбите на този член. В този контекст Trade Trust не може да носи никаква отговорност за действията на своите абонати.

Trade Trust си запазва правото да ограничи достъпа на всеки абонат до бюлетина, ако Trade Trust има основание да смята, че абонатът не спазва този документ.

Поверителност и защита на личните данни
Съгласно изискванията на Закон № 677/2001 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, с измененията и допълненията, и на Закон № 506/2004 за обработката на лични данни и защита на личния живот в сектора на електронните комуникации SC TRADE TRUST SRL е задължена да управлява безопасно и само за определените цели личните данни, които ни предоставяте за себе си, за член на вашето семейство или за друго лице.

Целта на събирането на данни е да ви предоставим услуги за продажба на нашите продукти.
Вие сте длъжни да предоставите данните, които са необходими, за да се свържем с вас като потенциален клиент или клиент. Вашият отказ. прави невъзможно да се свържем с вас. Записаната информация е предназначена за използване от оператора и се съобщава само на персонала на SC TRADE TRUST SRL.
Съгласно Закон № 677/2001 имате право на достъп, право на намеса по отношение на данните, право да не бъдете обект на индивидуално решение и право да предприемете правни действия. Също така имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни и да поискате изтриването им. За да упражните тези права, можете да изпратите писмено, датирано и подписано искане до contact@halber.ro. Също така имате право да предприемете правни действия.

Ако някои от данните ви са неверни, моля, уведомете ни възможно най-скоро, за да коригираме ситуацията.

Коментари на потребителите
Потребителите, които посещават уебсайта halber.co.uk, могат да правят коментари за продуктите, които могат да бъдат публикувани на уебсайта след предварително одобрение. Trade Trust си запазва правото да не публикува на сайта коментари със съдържание, което е незаконно, неприлично, заплашително, клеветническо, нарушава по какъвто и да е начин личния живот на други лица, нарушава права върху интелектуална собственост, съдържа вируси, масови пощенски съобщения или всякаква друга форма на спам.

Трейд Тръст не носи отговорност за каквито и да било щети от какъвто и да било вид, произтичащи от такива коментари или електронни съобщения, които се предоставят при същото ограничение на отговорността като останалото съдържание на сайта, както е посочено в статиите на този документ. В случай на изпращане на информация, различна от тази, свързана с процеса на купуване и продаване на продукти, се счита, че потребителят предоставя на Trade Trust неизключителното, неограничено, безплатно, неотменимо и прехвърлимо право да я използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, както и правото да я разпространява чрез всякакви медии навсякъде.

Потребителят гарантира, че притежава всички права върху съдържанието, което предоставя по какъвто и да е начин, за да бъде публикувано на сайта или не, така че, използвайки това съдържание, да не причинява вреда на друго лице.

Заключителни разпоредби и противоречия
Всеки друг проблем, причинен от продуктите и услугите, представени на halber.ro, който все още не е обхванат от някой от членовете на този документ, ще бъде разрешен по взаимно съгласие в рамките на 30 работни дни от датата на писмената жалба на потребителя.

Ако проблемът не бъде разрешен в разумен срок (в рамките на максималния срок от 30 дни) или по задоволителен начин по взаимно съгласие, компетентен е румънският съд или алтернативен орган за разрешаване на спорове, договорен от двете страни. Съгласявайки се с настоящите Общи условия за ползване на halber.ro, потребителят поема всички последствия, произтичащи от използването на сайта при тези условия.

Максималният размер на обезщетението, което доставчикът може да плати на всеки клиент, е стойността на поръчката, получена от клиента.