Hosting halber.ro, külső linkek, meghibásodások
A halber.ro weboldal egy harmadik fél szerverein van elhelyezve. A Trade Trust nem tehető felelőssé a webhelyen előforduló hibákért, függetlenül azok okától, beleértve a webhely, a beállítások vagy az ütemezett szkriptfrissítések módosításait. A Trade Trust nem tehető felelőssé azokért a hibákért, amelyek bizonyos böngészők használatából adódnak a halber.ro weboldal eléréséhez. A Trade Trust nem felelős a halber.ro weboldalról linkelt oldalak tartalmáért, minőségéért vagy jellegéért. Ezekért az oldalakért a teljes felelősséget az oldalak tulajdonosai viselik.

Hírlevél
A halber.ro hírlevélre való fel- és leiratkozás ingyenes és önkéntes, és az alábbi felhasználási feltételek elfogadását jelenti. A küldött üzenetek nem kéretlenek, és Ön bármikor leiratkozhat az egyes e-mailek alján található utasításokat követve. A küldött üzenetek megfelelnek az elektronikus kereskedelemre vonatkozó, a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó, a román és nemzetközi jogszabályok által előírt törvényeknek.
A hírlevél használata a tartalmi felelősség korlátozásának ugyanazon feltételei mellett engedélyezett, mint az oldal használata, a jelen dokumentumban meghatározott feltételek mellett, és az adatvédelmi szabályzatot a következő részben részletesen ismertetjük. A Trade Trust rendelkezik a feliratkozóknak küldött hírlevél tartalmának minden jogával, ugyanolyan feltételek mellett, mint a weboldalon közzétett információk esetében, a jelen dokumentum rendelkezéseivel összhangban.

A halber.ro hírlevélre feliratkozók saját felelősségükre továbbküldhetik ezeket a kereskedelmi közleményeket más személyeknek, feltéve, hogy nem változtatták meg az üzenetek szerkezetét vagy tartalmát. Azokat a személyeket, akik a halber.ro hírlevélre feliratkozóktól kereskedelmi üzeneteket kaptak, úgy kell tekinteni, hogy a feliratkozók előzetesen tájékoztatták őket a jelen cikk rendelkezéseiről. Ebben az összefüggésben a Trade Trust semmilyen módon nem tehető felelőssé az előfizetői tetteiért.

A Trade Trust fenntartja a jogot, hogy korlátozza bármely előfizető hozzáférését a hírlevélhez, ha a Trade Trustnak bármilyen oka van azt feltételezni, hogy az előfizető nem felel meg a jelen dokumentumban foglaltaknak.

Adatvédelem és személyes adatok védelme
A módosított és kiegészített, a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001. számú törvény, valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 506/2004. számú törvény követelményei szerint az SC TRADE TRUST SRL köteles biztonságosan és csak a meghatározott célokra kezelni az Ön, családtagja vagy más személy által megadott személyes adatokat.

Az adatgyűjtés célja, hogy termékeink értékesítéséhez szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek.
Ön köteles megadni azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy potenciális ügyfélként vagy ügyfélként kapcsolatba léphessünk Önnel. Az ön elutasítása. lehetetlenné teszi számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel. A rögzített információk az üzemeltető általi használatra szolgálnak, és csak az SC TRADE TRUST SRL munkatársaival kerülnek közlésre.
A 677/2001. sz. törvény értelmében Önnek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatokkal kapcsolatos beavatkozáshoz, ahhoz, hogy ne legyen egyedi döntés tárgya, valamint ahhoz, hogy jogi lépéseket tegyen. Önnek joga van továbbá tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, és kérheti adatai törlését. E jogok gyakorlásához írásos, dátummal ellátott és aláírt kérelmet küldhet a contact@halber.ro címre. Önnek joga van jogi lépéseket is tenni.

Ha bármelyik adata hibás, kérjük, a lehető leghamarabb értesítsen minket, hogy a helyzetet korrigálhassuk.

Felhasználói megjegyzések
A halber.co.uk weboldalra belépő felhasználók megjegyzéseket tehetnek a termékekkel kapcsolatban, amelyeket előzetes jóváhagyás után közzé lehet tenni a weboldalon. A Trade Trust fenntartja a jogot, hogy ne tegyen közzé az oldalon olyan tartalmú megjegyzéseket, amelyek illegálisak, obszcének, fenyegetőek, rágalmazóak, bármilyen módon sértik mások magánéletét, sértik a szellemi tulajdonjogokat, vírusokat, tömegesen küldött szövegeket vagy a spam bármely más formáját tartalmazzák.

A Trade Trust nem vállal felelősséget vagy felelősséget az ilyen megjegyzésekből vagy elektronikus közleményekből eredő bármilyen jellegű kárért, amelyek a jelen dokumentum cikkeiben meghatározottak szerint ugyanolyan felelősségkorlátozás alatt állnak, mint az oldal többi tartalma. A termékek vásárlásával és eladásával kapcsolatos információküldés esetén a felhasználó úgy tekintendő, hogy a Trade Trust számára nem kizárólagos, korlátlan, ingyenes, visszavonhatatlan és visszautasíthatatlan jogot biztosít a termékek felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására, valamint a bármilyen médián keresztül történő terjesztésére.

A Felhasználó szavatolja, hogy az általa bármilyen módon beküldött, az oldalon közzétett vagy nem közzétett tartalomhoz minden joggal rendelkezik, így a tartalom felhasználásával nem okoz kárt más személyeknek.

Záró rendelkezések és összeütközések
A halber.ro weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások által okozott minden egyéb probléma, amely nem szerepel a jelen dokumentum bármelyik cikkében, a felhasználó írásbeli panaszának beérkezésétől számított 30 munkanapon belül békés úton kerül megoldásra.

Ha a probléma ésszerű időn belül (legfeljebb 30 napon belül) vagy békés úton nem oldódik meg kielégítő módon, a román bíróságok vagy a felek által elfogadott alternatív vitarendezési testület rendelkezik joghatósággal. A halber.ro jelen használati feltételeinek elfogadásával a felhasználó vállalja az oldal jelen feltételek szerinti használatából eredő valamennyi következményt.

A szállító által bármely vevőnek fizethető kártérítés maximális összege a vevőtől kapott megrendelés értéke.